رطوبت سنج هوا 62001

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج هوا عقربه ای 10 سانت