فشار سنج هوا 62190

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

فشار سنج هوا عقربه ای 8/5 سانت