فشار سنج هوا 69900

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

فشار سنج هوا عقربه ای 10 سانت