کنداکتیویمتر پرتابل WP-84

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

کنداکتیوی متر پرتابل و واترپروف با الکترودهای COND & Temp 

Specifications

 

Conductivity
Ranges     : 4 ranges with auto range
             selection
k=0.1 Sensor :   0 to 2.000 uS/cm
                 0 to 20.00 uS/cm
                 0 to 200.0 uS/cm
                 0 to 2000  uS/cm
k=1 Sensor   :   0 to 20.00 uS/cm

                 0 to 200.0 uS/cm
                 0 to 2000  uS/cm
                 0 to 20.00 mS/cm
k=10 Sensor  :   0 to 200.0 uS/cm

                 0 to 2000  uS/cm
                 0 to 20.00 mS/cm
                 0 to 200.0 mS/cm

Resolution : 0.05% of range

Accuracy   : +/-0.5% of full scale
             of selected range at 
                          25OC

TDS
Ranges     : 4 ranges with auto range
             selection.
k=0.1 Sensor :   0 to 1.000 ppM
                 0 to 10.00 ppM
                 0 to 100.0 ppM
                 0 to 1000  ppM
k=1 Sensor   :   0 to 10.00 ppM

                 0 to 100.0 ppM
                 0 to 1000  ppM
                 0 to 10.00 ppK
k=10 Sensor  :   0 to 100.0 ppM

                 0 to 1000  ppM
                 0 to 10.00 ppK
                 0 to 100.0 ppK

Resolution : 0.1% of range

Accuracy   : +/-0.5% of full scale 
             of
 selected range at 
             25OC

Temperature
Range      : -10.0 to 120.0 OC
             (sensor limit 60 OC)
Resolution : 0.1 OC
Accuracy   : +/-0.2 OC

Conductivity/TDS Span Range
75% to 133% of nominal k factor

Temperature Compensation
Automatic, 0 to 60 OC.

Automatic Standards Recognition
Conductivity :  150 uS/cm
               1413 uS/cm
               2.76 mS/cm
              12.88 mS/cm
               58.0 mS/cm

TDS          : 69.5 ppM
               2.00 ppK
               8.00 ppK
               36.0 ppK

 

 

Enclosure
Tough, anti-static Luran-S plastic case, waterproof to IP67. Connectors waterproof to IP65.

Display
32 Character alphanumeric LCD with user-friendly menu system and full-text messages.

Memory
2400 readings, including date and time.

Automatic Logging
User-set for one reading every 1 to 90 seconds, 1 to 90 minutes or 1 to 24 hours.

RS232 Serial Port Output
300, 1200 and 9600 Baud.
8 Bits, No Parity, 1 Stop Bit, XON/XOFF

Clock
24 Hour Calendar Clock

Battery Saver Function
On  : Automatically switches
      off after 5 minutes of
      no use.
Off : Unit remains on for
      continuous use.

Good Laboratory Practices
Date, time and results of last successful calibration are stored, and can be recalled when required. GLP information can be printed or downloaded to PC with the RS232 serial port interface. Warning of failed calibration is provided.

Power
6V NiMH Rechargeable battery pack for approx 75 hours operation. Battery charger for country of choice supplied. Battery can be charged from any 12V DC source.

Dimensions
187 x 110 x 51 mm

Mass
Instrument only : Approx 440g
Full Kit        : Approx 2.5kg

Environment
Temperature : 0 to 45 OC
Humidity    : 0 to 95% R.H.