بلندر 24CB9EC

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

بلندر 4 ليتري, داراي سرعتهاي 18800،16800،21500 ,با مخزن استيل,ساخت کمپانی ورینگ آمریکا