همزن آزمایشگاهی DMX20M

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن آزمایشگاهی DMX20M

تولید کمپانی وارینگ کشور آمریکا

          ·         موتور پر قدرت.

          ·         دو سرعت، کم 15000 rpm ، زیاد 20000 rpm .

          ·         مخزن 83/0 لیتری از جنس استیل.

          ·         مخزن متحرک و راحت برای شستشو.