لیزر هایوم نئون 0140

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ليزر هليوم نئون 3 ميلي وات