لامپ سدیم با منبع تغذیه 0235

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

لامپ سديم با منبع تغذيه مربوطه