اندازه گیری سرعت صوت 1001000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- محدوده فركانس مولد سيگنال :38000KHz-42000Hz
-فركانس نوسان مبادله كننده انرژي اولتراسونيك: 40.1KHz  ±  0.4 KHz
- مقياس كوليس: 0.00-200.00mm
- ابعاد تخته دو شكافه،تخته تك شكافه و تخته بازتاب:120mmو عرض60mm