سختی سنج میوه GY-2

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

پنترومتر( سختی سنج میوه ) انگور و توت فرنگی 0.2 تا 4 کیلوگرم