رطوبت سنج - PH سنج خاک عقربه ای پرتابل SDT-300

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج – PH سنج خاک

محدوده PH  3 ~ 8 % ، محدوده رطوبت 1 ~ 8 % ، و محدوده دمایی 5 ~ 50 درجه سانتیگراد