قلم برداشت دانه غلات DXB-A

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

 قلم برداشت دانه غلات، استاندارد بلک مکش ( خلاء ) تا 100 گرم