سری خازن KE171

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

10 عددی روی پایه