سیم پیچ تک حلقه و چند حلقه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سیم پیچ تک حلقه ای  KE133
- سیم پیچ چند حلقه ای KE132