فشارسنج جیوه ای دیواری KM275

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر