سری بوبین KE135

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

300,600,1200 و 6 دور با هسته U و I