لوله صوتی شیشه ای مدرج KS606

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مدرج