صفحه جای لوله Kl026

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مخصوص نصب روی شیکر