انواع کپسول

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- کپسول چینی 8 سانت KC548 - کپسول چینی 10 سانت KC540