آتالوار KB724 ، تخته تشریح KB728

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر