انواع مبرد و لوله يوشكل

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

1- مبرد
-مبرد مارپیچ دو سر سنباده   KC515
- مبرد حبابدار دو سر سنباده KC517
- مبرد ساده دو سر سنباده  KC516
 2- لوله یوشکل                 KC509
 3- لوله کلرید کلسیم          KC510