سانتریفوژ سیتولوژی CYT12

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ سيتولوژي
- 12 شاخه
- 2000 دور
- با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان 
- تايمر 99-0 دقيقه
- همراه با
روتور