میکروسانتریفیوژ E20B1

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- ميكرو سانتريفوژ 12000 دور
- با امكان كنترل سرعت 
- تايمر 30-0 دقيقه
- همراه با روتور
24 شاخه 5/1 تا 2 سي سي زاويه ثابت BR5404