ویسکوزیمتر KF-20

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ویسکوزیمتر فالینگ بال دقت : 2~0.5 رنج : 70000~0.5 سانتی پوایزویسکوزیمتر فالینگ بال:

محدودیت ویسکوزیته: 0.05 – 70000 سانتی پواز

دقت: 0.05% - 2.5 %

جنس توپ ها:

توپ 1 و 2: شیشه بورو سیلیکات

توپ 3 و 4: نیکل- آهن

توپ 5 و 6: استیل

ابعاد توپ: 11.0   تا 15.81 میلی متر

زمان سقوط توپ در اندازه گیری: 30 – 300 ثانیه

زمان های سقوط بیشتر از 300 ثانیه اجازه اندازه گیری ویسکوزیته های بیش از 70000 سانتی پواز را می دهد.

طول محدوده اندازه گیری داخل استوانه: 100 میلی متر

محدوده دمایی عملکرد دستگاه: -60 تا +150 درجه سانتی گراد

حجم استوانه نمونه: 40 میلی لیتر