ویسکوزیمتر پودر PFT-3230

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ويسكوزيمتر پودر ديژيتال دما : 120˚C RH : 10%~ 40%www.brookfieldengineering.com