میکروسکوپ دوچشمیN180M

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی نول چینمیکروسکوپ دوچشمی بیولوژی
1000X
با عدسی های شیئی سمی پلان و چشمی واید 20X