میکروسکوپ سه چشمیBK5000T

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ بیولوژی سه چشمی
عدسی های شیئی :  Eplan (4X,10X,20XPH,40X,100X 
عدسی چشمی 20 واید
نور LED
فازکنتراس دارکفیلد