میکروسکوپ دو چشمی EX30-BR

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ بیولوژی دو چشمی 
عدسی های شیئی :  Eplan (4X,10X,20X,40X,100X
 عدسی چشمی 22  واید تلسکوپی 
نور LED