میکروسکوپ سه چشمیCX40-TR

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ بیولوژی سه چشمی 5 لنزه  
عدسی های شیئی Eplan (4X,10X,20X,40X,100X
عدسی چشمی 22 واید اینفینتی
نور LED