میکروسکوپ پلاریزان سه چشمی SK POL-TR

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ پلاریزان سه چشمی
عدسی های شیئی :  Eplan (4X,10X,20X,60X
مکانیکال استیج همراه با تیغه های کوارتز ،  גּ ، 4 /גּ