میکروسکوپ اینورت فلورسنتXD30-INF

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ اینورت فلورسنت سه چشمی
عدسی های شیئی : Lplan (4X,10X,20X,40X
عدسی چشمی 22 وایداینفینتی
فیلتر:  سبز و آبی
مکانیکال استیج و منبع تغذیه دیجیتال