سانتریفیوژ E25B5

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ 3750 دور
-  با امكان كنترل سرعت
-  تايمر 90-0 دقيقه
-  همراه با روتور 28  
 شاخه  15 سي سي زاويه متغير  BR5528