ويسكوزيمتر كاپ NDJ-5

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ویسکوزیمتر کاپ
اين ابزار در اندازه گيري ويسكوزيته در حال حركت مايع نيوتن يا مايعات مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.