براقيت سنج ديژيتال WGG-60

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

محدوده اندازه گيري:120-0 واحد براقيت
ثبات:     0.4  ± واحد براقيت
 دقت:     2  ±واحد براقيت