سیم پیچ ثانویه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U19106

Number of windings: 1000

Maximum current: 2 A (short term)

Effective resistance: 7 Ω approx.

Connection: via 4-mm sockets