لامپ پتانسیل بحرانی هلیوم (فرانک هرتز)

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمان



مدل U18560

Gas filling: Helium

Filament voltage: UF 7 V DC

Anode voltage: UA 60 V

Anode current: IA 10 mA

Collector voltage: UR = 1,5 V

Collector current: IR 200 pA

Glass bulb: 130 mm diam. approx

Length of tube: 260 mm approx