لامپ پرتو های باریک و دوبل تامسون e/m

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U18570

Filament voltage: 7.5 V AC/DC max.

Anode voltage: 100 V DC max.

Anode current: 30 mA max.

Deflector voltage: 50 V DC max

Glass bulb: 130 mm dia. approx.

Total length: 260 mm approx.

Gas filling: Helium at 0.1 torr

pressure