لامپ سه قطبی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U19151

Filament voltage: 7.5 V max.

Filament current: 3 A approx.

Anode voltage: 500 V max.

Anode current: UA 400 V and UF 6.3 V

UG 0 V, IA 0.4 mA approx.

UG +8 V, IA 0.8 mA approx.

UG -8 V, IA 0.04 mA approx.

Grid voltage: ± 10 V max.

Glass bulb: 130 mm diam. approx.

Total length: 300 mm approx.