لامپ خواص اشعه کاتودیک نشانگر ذره اتمی و عملکرد اسیلوسکوپ e/m

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U18554

Filament voltage: 7.5 V AC/DC

Anode voltage: 2000 V to 5000 V

Anode current: typ. 0.18 mA at UA = 4000 V

Beam current: 4 μA at UA= 4000 V

Plate voltage: 50 to 350 V

Glass bulb: 130 mm dia. approx.

Total length: 260 mm approx.