مجموعه لوازم آزمایش رزونانس هسته

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U189021