پایه عمومی لامپ ها

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U185002

Dimensions: 130x190x250 mm3 approx.

Weight: 0.570 kg approx