شيكر پتري ديش KJ 201BD

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شيكر پتري ديش 2 كيلوگرمي اوربيتالي آنالوگ 200 دور، تايمردار