فليم فتومتر M-410

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

محصول کمپانی SHERWOOD انگلستان فليم فتومتر كلاسيكC/W همراه با فيلترهاي سديم،پتاسيم و كلسيم

محصول کمپانی شروود انگلستان