انكوباتور230 ليتري PIF-200/201

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انكوباتور 230 ليتري ديجيتال 80-0 درجه با قابليت برنامه ريزي- محصول كربوليت انگلستان