انكوباتور 120 ليتري يخچالدار PIC-120/201

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انكوباتور 120 ليتري يخچالدار ديجيتال 80-0 درجه با قابليت برنامه ريزي- محصول كربوليت انگلستان