كيت اپتيك ليزري

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

 دستگاه کیت اپتیکی لیزر

مدل 2513

1. اجزای اصلی و پیکربندی

اجزای اصلی دستگاه کیت اپتیکی لیزر مدل III.II.IGY-  بسیار ساده است.اشعۀ (باریکه) لیزر از منبع لیزر He-Ne (1) به آینه (2) می‌تابد و از آن با یک زاویۀ 90 درجه به سمت یک عدسی استوانه‌ای (3) بازتاب می‌کند؛ سپس باریکه به شکل بادبزن واگرا می‌شود.

شماره

نام جزء

شماره

نام جزء

1

منبع لیزر He-Ne

4

اسپیلیتر باریکه

2

آینه

5

صفحۀ نمایش

3

عدسی واگراکنندۀ استوانه‌ای

 

 

 

شماره

نام جزء

شماره

نام جزء

1

منبع لیزر He-Ne

4.3

اسپیلیتر باریکه

2

آینه

4.4

پیچ تنظیم سقف

3

عدسی واگراکنندۀ استوانه‌ای

5

صفحۀ نمایش

4

قسمت اسپلیتر باریکه

6

صفحۀ مدرج

4.1

پیچ تنظیم کف

7

بست نگهدارندۀ تجهیزات

4.2

پیچ‌های تنظیم اسپیلیتر باریکه

 

 

سپس باریکۀ واگرا شده به یک آینه که بوسیلۀ یک فیلم با ضخامت متوسط پوشش شده است (اسپیلیتر) برخورد می‌کند (4). پس از آن باریکه توسط این فیلم در جهت افقی منعکس شده و به صفحۀ نمایش برخورد می‌کند و بدین صورت ردی از خود بر روی صفحه به‌جا می‌گذارد. کافیست که فقط اجزای نوری مختلف مسیر نور را تنظیم کنیم تا بتوانیم آزمایشات اپتیکی گوناگونی را به انجام برسانیم.

همانطور که در شکل ب نمایش داده شده است، منبع لیزر و منبع تغذیه در داخل دستگاه تعبیه شده‌اند. عدسیهای واگراکننده و بست نگهدارندۀ تجهیزات روی دستگاه تعبیه شده‌اند. اسپیلیتر باریکه روی قسمت چپ صفحه و صفحۀ مدرج در مرکز صفحه قرار دارند. یک روزنه در مرکز صفحۀ مدرج قرار دارد که اجزای اپتیکی گوناگونی می‌تواند در این سوراخ قرار بگیرد.

چارت مدارات الکتریکی در دستگاه را در شکل ج مشاهده می‌کنید.

2. عملکرد و تنظیمات

برای استفاده از دستگاه ابتدا آن را به برق 220VAC بزنید و سپس کلید برق (در قسمت راست صفحۀ جلویی) را به طرف پایین فشار دهید و روی "I " قرار دهید. معمولا در این شرایط لامپ لیزر می‌تواند یک اشعۀ قرمز رنگ را از خود منتشر سازد. اگر ولتاژ برق خیلی کم باشد، ممکن است که لامپ لیزر شروع به کار نکند، در این صورت می‌توانیم کلید را در حالت "II " و حتی "III " قرار دهیم.

قبل از انجام آزمایش، عدسیهای واگراکننده (3) و اسپیلیتر باریکه (4) باید به صورت مناسبی تنظیم شوند تا بتوانند رد نور روی صفحه را به واضح‌ترین و روشن‌ترین صورت نمایش دهند. عدسیهای واگرا کننده می‌توانند روی پایۀ خود به سمت جلو و عقب حرکت کنند تا هنگامیکه باریکۀ لیزر دقیقا روی اسپیلیتر منطبق شود و اسپیلیتر بتواند آن‌ها را در سمت راست و روی صفحه به صورت روشنی منعکس کند.

اگر واگرایی نیاز نبود، عدسی واگراکننده می‌تواند مقدار کمی به عقب بیاید. اسیلیتر برای تقسیم باریکه به دو، سه، چهار یا پنج باریکه استفاده می‌شود. مدل I فقط دارای 3 اسپیلیتر است درحالیکه مدل II و III داری پنج اسپیلیتر هستند.این به این برمی‌گردد که چه مقدار مقسم نوری نیاز دارید. برای آنکه باریکه‌های تقسیم شده دارای روشنایی برابر باشند، انعکاس‌پذیری هر کدام از آینه‌ها با دیگری متفاوت است. بنابرین آن‌ها با شماره مشخص شده‌اند. وقتی که نمی‌خواهید که باریکه را تقسیم کنید از اسپیلیتر شمارۀ 1 استفاده کنید. هنگامیکه می‌خواهید اشعه را به دو قسمت تقسیم کنید، از اسپیلیتر شمارۀ 1 و 2 با هم استفاده کنید. بدین صورت که اسپیلیتر شمارۀ 1 در بال قرار داده می‌شود و بعد از آن به ترتیب از بالا به پایین 2 و 3 و ... قرار می‌گیرند. اگر شما می‌خواهید که اسپیلیتر را بردارید، باید پیچ آن را در در مهره‌اش شل کنید و مهره را بردارید و سپس پیچ مربوط به اتصال اسپیلیتر را شل کرده (2-4) و سپس اسپیلیتر را بیرون بکشید (اخطار: هیچگاه سطح روی اسپیلیتر را با دست لمس نکنید زیرا لایۀ پوشش داده‌شده با ضخامت متوسط به راحتی آسیب می‌بیند یا کثیف می‌شود.). اسپیلیترها می‌توانند حول محور افقی خود بچرخند. به همین دلیل بعد از تقسیم شدن، اثر باریکه می‌تواند به مکان‌های مختلفی روی صفحه منتقل شود. درصورت نیاز باریکۀ موازی یا باریکۀ همگرا یا باریکۀ واگرا هم قابل دسترسی است. اگر می‌خواهید که اسپیلیتر را حرکت دهید، ابتدا باید پیچ‌های ثابت‌کننده را شل کنیم و سپس اسپیلیتر را در موقعیت مناسب قرار دهیم و سپس دوباره پیچ‌ها را سفت کنیم. پایۀ اسپیلیتر می‌تواند حول محورش و بین پیچ 1-4 و 4-4 بچرخد. در این حالت، زاویۀ بین اسپیلیتر و صفحه تنظیم می‌شود. بدین ترتیب طول و روشنایی اثرات بر روی صفحه متفاوت می‌شود. برای تنظیم کردن، پیچ تنظیم‌کننده بر روی پایۀ اسپیلیتر را بچرخانید. (این پیچ در پشت اسپیلیتر است و در تصویر نشان داده نشده است.).

همچنین تمامی اسپیلیترها می‌توانند در طول شکاف درون صفحه به بالا و پایین حرکت کنند. بوسیلۀ چرخاندن پیچ بالا و پایین اسپیلیتر، پایۀ اسپیلیتر می‌توانند به صورت مختصر به سمت بالا یا پایین تنظیم شود. قبل از تنظیم باید مهره‌های قفل در بالا و پایین شل شود و پس از تنظیم دوباره سفت شود (توجه: هنگامیکه لازم است که دستگاه در مسافت‌های طولانی حمل و نقل شود، حتما باید این اتصالات را سفت کنیم تا از افتادن آ‌ن‌ه در اثر لرزش جلوگیری شود.). برای تنظیم هردو پیچ بالا و پایین را به صورت همزمان یکی را به سمت داخل و دیگری را به سمت خارج بچرخانید (توجه: پیچ‌ها را خیلی محکم نکنید تا از صدمه دیدن قسمت‌های دستگاه جلوگیری شود.). بسیاری از قطعات اپتیکی و تجهیزات می‌تواند در حفرۀ وسط صفحۀ مدرج قرار گرفته و بچرخد (توجه: در هنگام چرخش مراقب باشید.). البته اجزای اپتیکی همراه با صفحۀ مدرج هم می‌تواند بچرخد. بست نگهدارندۀ تجهیزات می‌تواند به بالا، پایین، چپ و راست حرکت کند تا فاصلۀ بین باریکه و تجهیزات  تنظیم شود.

3. نگهداری

1.       ولتاژ منبع باید 220V و فرکانس آن باید 50Hz باشد.

2.       سطح اسپیلیترها و سایر قطعات اپتیکی که بوسیلۀ فیلم پوشش داده شده‌اند را بوسیلۀ دست لمس نکنید. این سطوح باید همچنین در برابر گرد و خاک محافظت شوند.

3.       پوشش رنگی که روی صفحه و عقربک زده شده است باید به دقت مورد مراقبت قرار گیرد و روی آن خراشی نیفتد.

4.       بعد از اتمام آزمایش، تمام قطعات اپتیکی و تجهیزات باید با مخلوطی از اتیل و اتر تمیز شوند. (بهتر است که صفحا پوشش داده شده با فیلم نازک تمیز نشوند) و سپس آن‌ها را در دسیکاتور نگهداری کنید.

5.       تمام قطعات مربوط به پراش باید داخل دسیکاتور نگهداری شوند.

6.       هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، پوشش محافظ عدسیهای واگراکننده را به پایین فشار دهید تا تمام دستگاه را از گرد و خاک محافظت کند.

7.       اگر نیاز است که لامپ تولید اشعۀ لیزر عوض شود، در پوشش بالایی را بردارید، نگهدارندۀ لامپ لیزر را شل کنید و لامپ قبلی را برداشته و لامپ جدید را جایگزین کنید. (توجه: لامپ لیزر نمی‌تواند خیلی سفت شود.)

هنگامی که می‌خواهید که مدار الکتریکی لامپ اشعۀ لیزر را تعمیر کنید، در پوشش پایینی را بردارید.

8.       گارانتی این دستگاه 12 ماه از تاریخی که به دست کاربر می‌رسد است.

4. روش‌ها و موارد آزمایش

1.        قانون نشر مستقیم نور

·   ابزار: آینه

v        منبع لیزر را روشن کنید.

v        اسپیلیتر را تنظیم کنید. (فقط اسپیلیتر آینۀ شمارۀ 1 را استفاده کنید.)

v        پایۀ آینه را در روزنۀ میانی صفحۀ مدرج وارد کنید، آینه را به صورت افقی بچرخانید. شما می‌توانید مشاهده کنید که نور در محیط همگن در راستای خط مستقیم حرکت می‌کند.

2.       قانون مستقل بودن نور

·   ابزار: دستگاه نمایشی نوری لیزر

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که دو اشعه یسازد که در یک نقطه متمرکز شده‌اند.

v        در جلوی مکان تلاقی دو اشعه، یک برگه کاغذ مات در هرکدام از رو اشعه نوری قرار دهید، این قابل مشاهده است که در اینجا بود یا نبود یکی از اشعه‌ها هیچ تأثیری بر اشعۀ دیگر ندارد.

3.      قانون بازتاب نور

·   ابزار: آینه

v        پایۀ آینه را در روزنۀ میانی صفحۀ مدرج وارد کنید و اجازه دهید که صفحۀ آینه بر صفحۀ 0-0 صفحۀ مدرج عمود باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید تا فقط به یک اشعه اجازۀ عبور دهد و اجازه دهید که نور در طول شعاع صفحۀ مدرج عبور کرده و با آینه برخورد کند.

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید تا نور برخوردی به آینه با زوایای گوناگون بازتاب داشته باشد. در این هنگام زاویۀ بازتاب مربوطه را بخوانید تا رابطۀ مناسب بین زاویۀ تابش و زاویۀ بازتاب را بیابید.  

4.       واگرایی و همگرایی با عدسیهای واگرا و همگرا کننده

·   ابزار: عدسیهای مثبت و عدسیهای منفی (عدسیهای واگرا و همگرا کننده)

v        قاب که روی آن عدسیهای مثبت را قرار داده‌ایم روی محیط کاری قرار می‌دهیم تا عدسیهای نزدیک به صفحه قرار گیرند.

v        منبع لیزر را روشن کنید و اسپیلیتر شمارۀ 1 را طوری تنظیم کنید که اشعه به صورت عمود به عدسیها بتاید و اشعه‌ها به حالت همگرا به هم خورده و از آن خارج شود.

v        عدسیهای منفی را استفاده کنید تا بتوانید خروج اشعه‌ها به صورت واگرا را نیز مشاهده کنید.

(ب) واگرایی با عدسی منفی                          (الف) همگرایی با عدسی مثبت

5.      واگرایی توسط عدسیهای استوانه‌ای شکل واگرا کننده

·   ابزار: خود دستگاه

v        دستگاه را روشن نمایید.

v        عدسیهای استوانه‌ای را در مسیر نور قرار دهید تا یک نور همگرا بدست آورید.

(الف): نمای روبروی دستگاه

(ب): نمای بالای دستگاه

6.       تقسیم کردن اشعۀ نور بوسیلۀ اسپیلیتر

·   ابزار: خود دستگاه

v        دستگاه را روشن نمایید.

v        آینۀ اسپیلیتر را طوری تنظیم نمایید که اشعه‌های نوری گوناگونی مثل سری اشعه‌های موازی، همگرا، واگرا یا ... را تولید نماید.

                                (ج): سری اشعۀ همگرا                (ب): سری اشعۀ واگرا          (الف): سری اشعۀ موازی

7.      تقسیم کردن اشعۀ نور بوسیلۀ توری پراش

·   ابزار: پراش دهندۀ نوری (توری پراش)

v        عدسیهای استوانه‌ای را از روی دستگاه بردارید و سپس دستگاه را روشن کنید.

v        اسپیلیتر را فقط با استفاده از آینۀ شمارۀ 1 تنظیم کنید.

v        پراش دهندۀ شمارۀ 1 را در گیرۀ نگهدارنده قرار دهید و آن را به طور مناسبی تنظیم کنید تا اشعه‌های نوری تقسیم شده بدست آیند.  

8.      بازتاب نور بوسیلۀ مرز دو واسطۀ متفاوت

·   ابزار: آینه

v        پایۀ آینه را در روزنۀ مرکزی صفحۀ مدرج فرو برید .

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که 3 اشعۀ نوری موازی بگیرید. سپس اجازه دهید که آن‌ها به آینۀ 2 بتایند. این اشعه‌ها در جهت مشخصی بازتابیده خواهند شد.

9.       تصویر حقیقی که بوسیلۀ اشعه‌های همگرای نور و توسط یک آینه تشکیل شده است

·   ابزار: آینه

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اشعه‌های همگرایی بسازد که در نقطۀ S همگرا می‌شوند.

v        پایۀ آینه را در روزنۀ مرکزی صفحۀ مدرج فرو برید. اشعۀ همگرا بعد از بازتاب از آینه می‌تواند در نقطۀ تصویر نقطۀ S را بسازد.

10.     تصویر مجازی که بوسیلۀ اشعه‌های واگرای نور و توسط یک آینه تشکیل شده است

·   ابزار: آینه

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اشعه‌های واگرا بدهد و این اشعه‌های نوری را به آینه‌ای که در روزنۀ مرکزی صفحۀ مدرج قرار گرفته بتابانید.

v        بعد از بازتاب یک نقطۀ همگرایی به نام ساخته می‌شود که در پشت آینه است و به آن تصویر مجازی شیء واقعی گویند.

11.     اندازه‌گیری رابطۀ بین زاویۀ چرخش یک آینه و نور خروجی

·   ابزار: آینه

v        منبع لیزر را روشن کنید.

v        اسپیلیتر را تنظیم کنید (تنها از آینۀ اسپیلیتر شمارۀ 1 استفاده کنید). در اینصورت یک اشعه بدست می‌آید که اجازه می‌دهیم که در راستای شعاع صفحۀ مدرج به آینه برخورد کند. زاویۀ بازتاب (θ1 ) را ثبت کنید.

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید و زاویۀ چرخش (a ) را بنا بر خط نشانگر محاسبه و یادداشت کنید. سپس دوباره زاویۀ بازتاب (θ2 ) را یادداشت نمایید.

v        محاسبه کنید: 2×(θ2- θ1)    و سپس شما می‌توانید رابطۀ بین (a ) و 2×(θ2- θ1) را بدست آورید.                                                                                                   

12.    آزمایش و بررسی خصوصیات تصویر آینه دوقلو

·   ابزار: آینه

v        محور آینۀ دوقلو را در روزنۀ وسط صفحۀ مدرج فرو برید.

v        اسپیلیتر را همانند تنظیم کنید و اجازه دهید که اشعۀ نوری به آینۀ دوقلو بتابد. صفحۀ مدرج را بچرخانید تا هنگامی که اشعۀ خروجی دیگر حرکتی نکند، آنگاه α و β را اندازه گرفته و رابطۀ میانشان را بیابید.
13.   بازتاب پخشی یک نور

·   ابزار: بازتاب‌دهندۀ پخشی

v        محور بازتاب‌دهندۀ پخشی را در روزنۀ وسط صفحۀ مدرج فرو برید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که یک دسته از باریکه‌های موازی تشکیل شود و روی بازتاب‌دهندۀ پخشی بتابند، سپس مسیر اشعه‌های نوری بازتابیده شده را مشاهده کنید.

14.    پدیدۀ بازتاب نور. قانون بازتاب و بررسی بازگشت‌پذیر بودن آن

·   ابزار: عدسی استوانه‌ای نصفه

v        محور عدسی استوانه‌ای نصفه را در روزنۀ وسط صفحۀ مدرج فرو برید و اجازه دهید که سمت صاف عدسی بر محور 0-0 صفحۀ مدرج عمود باشد.

v        اسپیلیتر را تنظیم کنید تا باریکۀ نور بالایی یه صورت افقی از درون روزنۀ مرکزی صفحۀ مدرج عبور کند. صفحۀ مدرج را تا موقعیت نشان داده شده بچرخانید و زاویۀ ورودی و زاویۀ خروجی را اندازه بگیرید.  بدین ترتیب ضریب بازتاب مادۀ عدسی نسبت به هوا بدست می‌آید.

v        به اندازۀ زوایای ورودی (i1 ) و بازتاب (r1 ) دقت کنید، سپس صفحۀ مدرج را بچرخانید. در این مکان هم، پدیدۀ بازتاب در مرز اتفاق می‌افتد. اگر زاویۀ ورود را با زاویۀ بازتاب قبلی یعنی r1 برابر بگیریم، سپس زاویۀ بازتاب در این حلت یعنی r2 با زاویۀ ورود قبلی i1  برابر خواهد بود و این به معنای برگشت‌پذیری قانون بازتاب نور است.                                   

15.   پدیده‌ای از نور که در زاویۀ بحرانی رخ می‌دهد. پدیدۀ بازتاب کلی نور. اندازه‌گیری زاویۀ بحرانی

·   ابزار: عدسی استوانه‌ای نصفه

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اشعۀ بالایی منطبق بر خط 0-0 روی صفحۀ مدرج بتابد.

v        پایۀ عدسی استوانه‌ای نصفه را در روزنۀ وسط صفحه فرو برید و اجازه دهید که سمت صاف آن بر خط 0-0 عمود باشد و سمت کروی آن با نور برخورد کند.

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید تا زاویۀ برخورد از زاویۀ کوچکی آغاز گردد. شما متوجه می‌شوید که شدت نور بازتابی کم است ولی شدت انحراف نور زیاد است. با چرخش صفحۀ مدرج، زاویۀ برخورد افزایش می‌یابد، زاویۀ بازتاب و زاویۀ انحراف هم افزایش می‌یابد. شدت بازتاب نور افزایش یافته و شدت انحراف نور کاهش می‌یابد.

هنگامی که زاویۀ انحراف دقیقا برابر با 90 درجه باشد، نور برخوردی در زاویۀ بحرانی است. مقدار زاویۀ برخورد را یادداشت نمایید، به این زاویه، زاویۀ بحرانی (i0 ) مرز بین شیشه و هوا گویند. می‌توان ثابت کرد که: Sin i0=-1/n    که در آن "n " ضریب انحراف شیشه است.                          

v        هنگامی که زاویۀ برخورد بیشتر از زاویۀ بحرانی باشد، هیچ انحرافی صورت نمی‌گیرد و تمام نور بازتابیده می‌شود. به این پدیده، پدیدۀ بازتاب کلی گویند.

16.    کاربرد پدیدۀ بازتاب کلی

·   ابزار: منشور با زاویۀ قائمه                                                                      

v        منشور با زاویۀ قائمه را تنظیم کنید و از دو باریکه استفاده کنید. باریکۀ نور می‌تواند با زاویۀ 90 درجه بازتاب نماید.

v        منشور با زاویۀ قائمه را تنظیم نمایید و از یک باریکۀ نوری استفاده نمایید. باریکۀ نور می‌تواند با زاویۀ 180 درجه بازتاب نماید.

17.   نمایش پدیدۀ پریسکوپ

·   ابزار: پریسکوپ

v        از دو باریکۀ نور استفاده کنید و پریسکوپ را همانطور که شکل نشان داده شده است تنظیم کنید. سپس شما می‌توانید مسیر نور را از پریسکوپ ببینید.

18.   اندازه‌گیری حداقل زاویۀ انحراف منشور و اندازه‌گیری ضریب بازتاب مواد منشوری "n "

·   ابزار: منشور متساوی‌الاضلاع

v        پایۀ منشور متساوی‌الاضلاع را در روزنۀ میانی صفحۀ مدرج فرو برید. سپس آن را بچرخانید تا نیمساز زاویۀ راس آن بر خط 0-0 صفحۀ مدرج منطبق شود.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اجازه دهد که اشعۀ نور در راستای شعاع به درون منشور رود.                                                                    

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید، جهت نور خروجی تغییر خواهد کرد. اما در یک نقطه حتی با چرخش صفحۀ مدرج، نور خروجی حرکت نخواهد کرد. در این حالت به زاویۀ بین نور برخوردی و نور خروجی "زاویۀ انحراف مینیمم" (δ0 ) گویند. مقدار این زاویه را یادداشت کنید. شما می‌توانید ببینید که نور داخل منشور موازی با کف منشور است.

v        با استفاده از فرمول زیر، ضریب انحراف مادۀ منشور را می‌یابید:

19.    بررسی و اندازه‌گیری جابجایی‌های موازی هنگامی که نور از صفحات موازی عبور می‌کند

·   ابزار: پریسکوپ

v        پایۀ محور صفحۀ موازی را در روزنۀ میانی صفحۀ مدرج فرو برید و اجازه دهید که یک باریکه به آن برخورد کند

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید تا زاویۀ برخورد را تا حد امکان بزرگ کنید. نور ورودی و نور خروجی را مشاهده کنید. متوجه می‌شوید که این دو نور با هم موازی هستند ولی یک جابجایی مشخص (ΔL ) بین آن‌ها روی داده است.                    

20.    اصول کاری الیاف نوری

·   ابزار: لولۀ حلزونی شکل شیشه‌ای

v        لولۀ حلزونی شکل شیشه‌ای را در بست نگهدارنده که در کنار محفظۀ دستگاه قرار دارد، قرار دهید.

v        منبع لیزر را روشن نمایید و عدسی‌های واگراکنندۀ استوانه‌ای را از دستگاه خارج کنید .
v        آینۀ شمارۀ 1 اسپیلیتر را استفاده کنید تا اشعۀ لیزر به یک سر لولۀ حلزونی شکل شیشه‌ای وارد شود. نور به صورت کامل درون لوله منعکس بشود و بالاخره از سمت دیگر خارج می‌شود و روی صفحه منعکس می‌شود.

21.    اثر فوکوس کنندگی آینۀ مقعر. آزمایش نقطۀ کانونی و فاصلۀ کانونی

·   ابزار: آینۀ مقعر

v        آینۀ مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را تنظیم کنید تا 3 باریکۀ موازی با محور نوری اصلی آینۀ مقعر تشکیل شود. بعد از انعکاس، اشعه‌ها روی نقطۀ کانونی (F ) فوکوس می‌کند. فاصلۀ کانونی (f ) را اندازه بگیرید و سپس رابطۀ بین شعاع کرۀ آینه و f را ثابت کن22.   نوری که از مرکز کرۀ  آینۀ مقعر"c " می‌گذرد می‌تواند در مسیر اصلی خود بازتاب کند

·   ابزار: آینۀ مقعر

v        آینۀ مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ نور بگیرید که هرکدام به صورت جداگانه از مرکز کرۀ آینۀ مقعر می‌گذرند.باریکه‌های منعکس شده را مشاهده نمایید.

23.  هنگامیکه فاصلۀ تصویر جسم از آینۀ مقعر از دوبرابر فاصلۀ کانونی آینۀ مقعر بزرگتر است

·   ابزار: آینۀ مقعر

v        آینۀ مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را به نحوی تنظیم کنید که سه باریکه بگیرید و اشعۀ بالایی از مرکز کره بگذرد و اشعۀ میانی موازی محور آینه باشد و اشعۀ پایینی منطبق یر خط 0-0 (محور اصلی آینه) باشد. بدین ترتیب می‌توانیم تصویر A´B´ را از جسم AB بگیریم.

24.   هنگامیکه فاصلۀ تصویر جسم از آینۀ مقعر از فاصلۀ کانونی آینۀ مقعر بزرگتر ولی از دوبرابر فاصلۀ کانونی کوچکتر است

·   ابزار: آینۀ مقعر

v        آینۀ مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که باریکۀ بالایی موازی خط 0-0 و باریکۀ وسط منطبق بر خط 0-0 (محور اصلی) روی صفحۀ مدرج باشد و باریکۀ پایینی از مرکز کرۀ آینۀ مقعر بگذرد. بدین ترتیب می‌توانیم تصویر A´B´ را از جسم AB بگیریم.

25.  تصویر جسمی که روی نقطۀ کانونی آینۀ مقعر است در بینهایت تشکیل می‌شود

·   ابزار: آینۀ مقعر

v        آینۀ مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را به نحوی که در شکل 25 نشان داده شده است، تنظیم کنید. در این صورت اگر جسم AB روی فاصلۀ کانونی قرار گیرد تصویرش در بینهایت تشکیل می‌شود.

26.   تصویر جسمی که در پشت نقطۀ کانونی آینۀ مقعر است

·   ابزار: آینۀ مقعر

v        آینۀ مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر همانند آزمایش 24 تنظیم نمایید. بدین ترتیب می‌توانیم تصویر A´B´ را از جسم AB بگیریم.

27.  اثر واگرایی آینۀ محدب و بررسی فوکوس مجازی آن

·   ابزار: آینۀ محدب

v        آینۀ محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که 3 باریکۀ موازی بگیرید، این باریکه‌ها بعد از انعکاس از آینه به صورت واگرا در می‌آیند. ادامۀ این باریکه‌ها در یک نقطه به صورت مجازی با هم تلاقی می‌کند که به این نقطۀ تلاقی، نقطۀ کانونی مجازی (F ) می‌گویند.

28.  نوری که از مرکز کرۀ "c " آینۀ محدب می‌گذرد می‌تواند در مسیر اصلی خود بازتاب کند

·   ابزار: آینۀ محدب

v        آینۀ محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ نور بگیرید که هرکدام به صورت جداگانه از مرکز کرۀ آینۀ محدب می‌گذرند. در این حالت نور منعکس شده در مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.

29.   تصویر سازی بوسیلۀ آینۀ محدب

·   ابزار: آینۀ محدب

v        آینۀ محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اشعۀ بالایی از مرکز کرۀ آینۀ محدب (C ) بگذرد. اشعۀ میانی موازی محور آینه باشد و با اشعۀ بالایی در نقطۀ B که درجلوی آینه قرار دارد، برخورد کند و اشعۀ پایینی در طول محور اپتیکی بتابد. AB جسم است و A´B´ تصویر آن است. .

30.   نوری که از مرکز اپتیکی عدسی‌ها می‌گذرد، مسیرش را عوض نمی‌کند

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اشعۀ میانی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد و هردو باریکۀ بالایی و پایینی از مرکز اپتیکی عدسی عبور کند. قابل مشاهده است که نورهایی که از مرکز اپتیکی عدسی می‌گذرد می‌تواند در مسیر اصلی خود بازگشت نماید.

31.   نمایش نقطۀ کانونی در قسمت شیئی عدسیهای مثبت

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را به نحوی تنظیم کنید که سه باریکه بدهد. باریکۀ میانی منطق بر محور اصلی عدسی باشد و هر سه باریکه بعد از عبور از عدسی با هم موازی باشند. در این حالت، یک نقطۀ تلاقی در قسمت شیئی عدسی به وجود می‌آید که به آن نفطۀ کانونی عدسی گویند.

32.  اثر واگرایی عدسیهای مثبت. بررسی نقطۀ کانونی "F " در قسمت تصویر.اندازه‌گیری فاصلۀ کانونی در صفحۀ کانونی

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ موازی با محور اصلی عدسی تولید نماید. بعد از گذر این سه باریکه از عدسی، اشعه‌ها در یک نقطهبا هم برخورد می‌نمایند که به این نقطه، نقطۀ کانونی (F ) در قسمت تصویر گویند. به صفحه‌ای که از نقطۀ F می‌گذرد و بر محور اصلی عدسی عمود است، صفحۀ کانونی قسمت تصویر گویند. حا مقدار LF´ را اندازه بگیرید. فاصلۀ کانونی است و Δ نصف ضخامت عدسی است و این رابطه بین آن‌ها برقرار است:  

33.  اصول تصویرسازی دوربین

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد و اشعۀ میانی با محور اصلی عدسی موازی باشد و اشعۀ پایینی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. شیء را طوری تنظیم کنید که فاصلۀ بین نقطۀ برخورد اشعۀ میانی و بالایی (نقطۀ B ) از عدسی بیشتر از دو برابر فاصلۀ کانونی باشد. AB جسم است و A´B´ تصویر آن است.

34.  اصول تصویرسازی سیستم تصویرسازی معکوس a-1x

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد و اشعۀ میانی با محور اصلی عدسی موازی باشد و اشعۀ پایینی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. نقطۀ برخورد پرتوی بالایی و پایینی (B ) را در جایی در نظر بگیرید که دقیقا برابر دو برابر فاصلۀ کانونی باشد.  AB جسم است و A´B´ تصویر آن است.

35.  اصول تصویرسازی ویدئو پروژکتور

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد و اشعۀ میانی با محور اصلی عدسی موازی باشد و اشعۀ پایینی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. نقطۀ برخورد پرتوی بالایی و پایینی (B ) را در جایی در نظر بگیرید که کمتر از دو برابر فاصلۀ کانونی و بیشتر از فاصلۀ کانونی باشد.  AB جسم است و A´B´ تصویر آن است.

36.  اصول کلی لامپ با نور موازی

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه اشعه بگیرید که یکی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد و دو تای دیگر از نقطۀ B بگذرند به نحوی که یکی از B گذشته و سپس از مرکز عدسی بگذرد و دیگری از B گذشته و موازی محور اصلی باشد. در این شرایط تصویر AB در بینهایت تشکیل می‌شود. (AB روی نقطۀ کانونی است.)

37.   اصول تصویرسازی ذره بین.

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد و اشعۀ میانی با محور اصلی عدسی موازی باشد و اشعۀ پایینی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. نقطۀ برخورد پرتوی بالایی و پایینی (B ) را در جایی در نظر بگیرید که کمتر از دو برابر فاصلۀ کانونی و بیشتر از فاصلۀ کانونی باشد.  AB جسم است و A´B´ تصویر آن است. تصویر در پشت شیء بزرگنمایی می‌شود. AB در فاصلۀ f و مرکز عدسی قرار دارد.

38.  مشخصات تصویر حاصل از عدسیهای مثبت هنگامیکه یک شی‌ء مجازی در پشت نقطۀ کانونیش در طرف تصویر قرار دارد

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد و اشعۀ میانی با محور اصلی عدسی موازی باشد و اشعۀ پایینی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. نقطۀ برخورد پرتوی بالایی و پایینی (B ) را در جایی در نظر بگیرید که کمتر از دو برابر فاصلۀ کانونی و بیشتر از فاصلۀ کانونی باشد.  AB جسم است و A´B´ تصویر آن است.

39.  مشخصات تصویر حاصل از عدسیهای مثبت هنگامیکه یک شی‌ء مجازی در روی نقطۀ کانونیش در طرف تصویر قرار دارد

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی موازی محور اپتیکی عدسی باشد و اشعۀ میانی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. حال آینۀ شمارۀ 3 را به نحوی حرکت دهید که باریکۀ پایینی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد. بدین صورت تصویر جسم مجازی AB در نصف فاصلۀ کانونی تشکیل خواهد شد (A´B´ ).

40.    مشخصات تصویر حاصل از عدسیهای مثبت هنگامیکه یک شی‌ء مجازی روی نقطه‌ای در دوبرابر فاصلۀ کانونیش در طرف تصویر قرار دارد

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که 3 باریکه بگیرید که شیء مجازی را در نقطه‌ای دوبرابر فاصلۀ کانونیش در طرف تصویر تشکیل دهد. بدین صورت تصویر واقعی از جسم را در پشت نقطۀ کانونی در طرف تصویر خواهیم داشت (A´B´ ).

41.    مشخصات تصویر حاصل از عدسیهای مثبت هنگامیکه یک شی‌ء مجازی روی نقطه‌ای در بیش از دو برابر فاصلۀ کانونیش در طرف تصویر قرار دارد

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم که اشعۀ بالایی موازی محور اپتیکی عدسی باشد و اشعۀ میانی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد و باریکۀ پایینی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد. بدین صورت جسم مجازی AB در نقطه‌ای در بیش از دو برابر فاصلۀ کانونیش در طرف تصویر قرار می‌گیرد و تصویر واقعی (A´B´ ) آن در پشت فاصلۀ کانونی تشکیل می شود. این تصویر مستقیم است و کوچکتر از اندازۀ جسم است.

42.   مشخصات تصویر حاصل از عدسیهای مثبت هنگامیکه یک شی‌ء مجازی در فاصلۀ بینهایت نسبت به طرف تصویر عدسی قرار دارد

·   ابزار: عدسی محدب

v        عدسی محدب را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که باریکۀ پایینی از مرکز اپتیکی عدسی بگذرد و باریکۀ بالایی موازی محور اصلی عدسی و باریکۀ وسطی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. بدین طریق می‌توانیم جسم مجازی AB را در بینهایت بسازیم. در این حالت یک تصویر واقعی، مستقیم و کوچکتر از اندازۀ جسم (A´B´ ) روی نقطۀ کانونی تشکیل می‌شود.

43.  اثر واگرایی لنزهای مقعر. بررسی نقطۀ کانونی مجازی آن، صفحۀ کانونی مجازی و فاصلۀ کانونی (f ).

·   ابزار: عدسی مقعر- تخت

v        عدسی مقعر را به نحوی روی صفحۀ مدرج تنظیم کنید که نسبت به خط 0-0 متقارن باشد. سطح صاف را روبروی اشعۀ برخوردی قرار دهید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ موازی با محور اصلی عدسی بگیرید و باریکۀ میانی منطبق بر محور اصلی عدسی باشد. اگر پاره‌خطهای واگرا را در مسیر عکس ادامه دهیم، می‌توانیم یک نقطۀ کانونی مجازی (F ) و یک صفحۀ کانونی مجازی برای عدسی بدست آوریم. در این حالت می‌توانیم فاصلۀ کانونی را نیز بدست آوریم (lF ).

44.   یک شیء حقیقی می‌تواند بوسیلۀ منشور به صورت مجازی تصویر گردد

·   ابزار: منشور متساوی‌الاضلاع

v        منشور را تنظیم کنید.

v        از دو باریکۀ نور استفاده کنید (بالایی و وسطی) و اجازه دهید که در نقطۀ A که در جلوی منشور قرار دارد با هم برخورد کنند. نقطۀ A به عنوان شیء است و تصویر مجازی آن در نقطۀ تشکیل می‌گردد.

45.  اصول تصویرسازی تلسکوپ کلپلار

·   ابزار: تلسکوپ کلپلار (Kelplar )

v        تلسکوپ کلپلار را  تنظیم کنید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ موازی با محور اصلی بگیرید و باریکۀ میانی منطبق بر محور اصلی باشد. آنگاه اشعه‌های خروجی نیز به صورت موازی خارج خواهند شد.

46.   تصویر شیئی که در فاصلۀ بینهایت از تلسکوپ کلپلار و خارج از محور اپتیکی آن قرار گرفته است

·   ابزار: تلسکوپ کلپلار

v        تلسکوپ کلپلار را تنظیم کنید.

v        همانند قسمت b آزمایش 45.

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید تا بتوانید تصویر را مشاهده کنید.

47.  اصول تصویرسازی تلسکوپ گالیله

·   ابزار: تلسکوپ گالیله

v        تلسکوپ گالیله را  تنظیم کنید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ موازی با محور اصلی بگیرید و باریکۀ میانی منطبق بر محور اصلی باشد. آنگاه اشعه‌های خروجی نیز به صورت موازی خارج خواهند شد.

48.  تصویر شیئی که در فاصلۀ بینهایت از تلسکوپ گالیله و خارج از محور اپتیکی آن قرار گرفته است

·   ابزار: تلسکوپ گالیله

v        تلسکوپ گالیله را  تنظیم کنید.

v        همانند قسمت b آزمایش 47.

v        صفحۀ مدرج را بچرخانید تا بتوانید تصویر را مشاهده کنید.

49.   اصول تصویرسازی میکروسکوپ

·   ابزار: میکروسکوپ

v        میکروسکوپ را  تنظیم کنید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که اشعۀ بالایی منطبق بر محور عدسی باشد و عدسی میانی موازی محور عدسی باشد و باریکۀ پایینی از مرکز اپتیکی عدسی میکروسکوپ عبور نماید. باریکۀ پایینی و باریکۀ میانی در نقطۀ B به هم برخورد می‌کنند. فاصلۀ بین این نقطۀ و عدسی از اندازۀ فاصلۀ کانونی بیشتر و از دو برابر فاصلۀ کانونی کمتر است. در این حالت شیء AB را داریم و تصویر آن درA´B´ ساخته می‌شود.

50.   اصول تصحیح نزدیک‌بینی

·   ابزار: عدسی محدب و عدسی تخت-مقعر

v        عدسی محدب را  تنظیم کنید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ موازی با محور اصلی بگیرید و باریکۀ میانی منطبق بر محور اصلی باشد. آنگاه یک تصویر در نقطۀ A خواهیم گرفت.

v        عدسی تخت-مقعر را در جلوی عدسی محدب قرار دهید. فاصلۀ بین آن‌ها درحدود 1 تا 5 میلی‌متر است. حال شما می‌بینید که تصویر نقطۀ A به عقب می‌اید و روی نقطۀ تشکیل می‌گردد.

51.   اصول تصحیح دوربینی

·   ابزار: عدسی محدب و عدسی تخت-محدب

v        عدسی محدب را تنظیم کنید.

v        اسپیلیتر را طوری تنظیم کنید که سه باریکۀ موازی با محور اصلی بگیرید و باریکۀ میانی منطبق بر محور اصلی باشد. آنگاه یک تصویر در نقطۀ A خواهیم گرفت.

v        عدسی تخت-محدب را در جلوی عدسی محدب قرار دهید. فاصلۀ بین آن‌ها درحدود 1 تا 5 میلی‌متر است. حال شما می‌بینید که تصویر نقطۀ A به جلوتر می‌رود و روی نقطۀ تشکیل می‌گردد.

52.  نوارهای تداخلی دو شکاف یانگ

·   ابزار:

v        عدسی واگراکننده- آن را دربست نگهدارندۀ اپتیکی قرار دهید.

v        پراش دهندۀ فوتواتچینگ که دو شکاف دارد-آن را روی بست نگدارنده قرار دهید.

v        برگۀ سفید یا دیوار

v        بست نگهدارنده را تنظیم کنید تا دو شکاف در مقابل باریکۀ نور حاصل از عدسی واگرا قرار گیرد.

v        فاصلۀ بین عدسی‌های واگرا دو شکاف را تنظیم کنید تا مطمدن شوید که باریکۀ نور به صورت کامل شکاف را دربرمی‌گیرد.

v        نوارهای تداخل را بر روی برگ کاغذ با روی دیوار که در فاصلۀ بسیار دور از شکاف قرار دارد می‌بینیم. اگر فضای دو شکاف ر تغییر دهید، فضای نوارهای تداخل نیز تغییر خواهد کرد. بدین ترتیب فرمولی که فضای نوارهای تداخلی را تبیین کند، قابل توصیف است.

53.  نوارهای تداخلی گوه

·   ابزار:

v        عدسی‌های واگراکننده

v        عدسی‌های تعدیل‌کننده

v        گوه

v        عدسی‌های همگراکننده (برای مدارس متوسطه 2 و 4 قابل حذف است.)

v        برگۀ سفید

v        عدسی‌های واگراکننده، همگراکننده، تعدیل کننده و گوه را در بست نگهدارندۀ اپتیکی قرار دهید و ارتفاعشان را تنظیم نمایید.

v        بدین ترتیب نوارهای تداخل که با ضخامت مساوی و موازی با هم هستند، بوسیلۀ گوه ساخته شده و روی کاغذ به نمایش در خواهند آمد.

54.  پراش با یک شکاف

·   ابزار:

v        پراش دهندۀ شمارۀ 1

v        برگۀ سفید یا دیوار

v        پراش دهندۀ شمارۀ یک را در بست نگهدارنده قرار دهید و آن را طوری تنظیم کنید که اشعۀ لیزر تنها از آن تک شکاف بگذرد. حال شما می‌توانید گروهی از خطوط پراش که یکی در میان سفید و سیاه هستند را روی صفحه مشاهده کنید.

v        از شکاف‌ها با عرض‌های مختلف استفاده کنید تا حجم گوناگونی از نوارهای پراش را ببینید.

55.  پراش با دو شکاف

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. تنها تفاوت این است که برای مشاهدۀ تفاوت فضای نوارهای پراش، دو شکاف را با فاصله‌های متفاوت قرار دهید.

56.  پراش با سه شکاف

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. تنها تفاوت این است که برای مشاهدۀ تفاوت فضای نوارهای پراش، سه شکاف را با فاصله‌های متفاوت قرار دهید.

57.  پراش با چهار شکاف

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. تنها تفاوت این است که برای مشاهدۀ تفاوت فضای نوارهای پراش، چهار شکاف را با فاصله‌های متفاوت قرار دهید.

58.  پراش با توری پراش

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. فقط شکاف را با توری عوض کنید.

59.  پراش با روزنۀ گرد

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. فقط شکاف را با روزنۀ گرد عوض کنید.

60.    پراش با روزنۀ مربع شکل

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. فقط شکاف را با روزنۀ مربع شکل عوض کنید.

61.    پراش با روزنۀ مستطیل شکل

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. فقط شکاف را با روزنۀ مستطیل شکل عوض کنید.

62.   پراش با روزنۀ مثلث شکل

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 54 است. فقط شکاف را با روزنۀ مثلثی شکل عوض کنید.

63.  قطبی شدن و آنالیز قطبش

·   ابزار:

v        قطبی‌کننده

v        آنالیزکنندۀ پولاروید (قطبش)

v        بست نگهدارندۀ اپتیکی

·   روش:

v        قطبی‌کننده را روی بست نگهدارندۀ اپتیکی تنظیم کنید و باریکۀ نوری را طوری تنظیم کنید که مستقیم از درون قطبی‌کننده رد شود.

v        بست نگهدارندۀ قطبی‌کننده را در ریل حرکتی قرار داده و سپس آنالیزکنندۀ قطبش را در بست قطبی‌کننده قرار دهید. آنالیزکنندۀ قطبش را روشن نمایید. متوجه می‌شوید که نقطۀ نوری روی صفحی بین تاریک و روشن تغییر می‌کند. دورۀ این تغییر 180° است.

v        اگر ما قطبی‌کننده را در سوراخ مربع شکل روی پوشش عدسی استوانه‌ای واگراکننده فروبریم، و آنالیزکنندۀ قطبش را در سوراخ گرد روی قطبی‌کننده پیچ کنیمو از عدسی واگراکننده استفاده کنیم. تولرانس و تفاوت از روشن تا تاریک را می‌توانیم مستقیما روی صفحه ببینیم.

64.   حلقۀ نیوتون

این آزمایش و ابزار آن مثل حالت آزمایش شمارۀ 53 است. در اینجا نوارهای دایره‌ای شکل را که یکی درمیان روشن و تیره هستند را روی صفحه می‌بینیم.