بالن ته گرد با لوله جانبی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در حجم های:
 
250 میلی لیتر
500 میلی لیتر