بشر بلند

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در حجم:
 
600 میلی لیتر