دسیکاتور

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های:

15 سانت
20 سانت
21 سانت
24 سانت