شیشه پودری

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در حجم های:

250 میلی لیتر رنگی و سفید
500 میلی لیتر رنگی و سفید
1000 میلی لیتر رنگی و سفید